Preskočiť na obsah

Vykonávame: 

odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízne správy)

vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V

zabezpečovanie všeobecnej bezpečnosti BOZP

opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení

realizácia bleskozvodov

odborná, poradenská a projekčná činnosť

obchodná činnosť

sprostredkovanie obchodu

Partnersky spolupracujeme s KHK-electric, s.r.o.,tel./fax: +421 910 864 342, ktorá sa zaoberá obdobnou činnosťou.