Kontakt

Názov firmy: REVI – Ing. Peter Jackulík
Sídlo firmy:
Hôrka 213, Vyšný Kubín
02601 Dolný Kubín
Telefón: +421 910864342, +421 903942987
e-mail: peter.jackulik@orava.sk
IČO: 14168642
DIČ: 1021347008
IČ DPH: nie sme plátcami
Firma je zapísaná v živnostenskom úrade pod číslom ŽO – 527/94