Spoločnosť REVI je na trhu už viac ako 25 rokov. Našou podnikateľskou činnosťou je:

poskytovať kvalitné služby v oblasti elektrotechniky

   •  odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy)
   •  poradenstvo a projekčnú činnosť
   •  vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných  objektoch do 22kV
   •  opravy a údržbu vyhradených technických zariadení
   •  realizácia bleskozvodov
   •  dlhodobá spolupráca pri montáži a údržbe so spoločnosťou KHK electric, s.r.o.

zabezpečovať všeobecnú bezpečnosť pri práci – BOZP

   • činnosti súvisiacie so zabezpečením pravidiel BOZP a OPP na pracovisku
   • vykonávanie vzdelávacej a kontrolnej činnosti BOZP a OPP

sprostredkovanie obchodu

   • sprostredkovanie obchodu v súlade so živnostenským listom