Spoločnosť REVI je na trhu už viac ako 20 rokov. Našou podnikateľskou činnosťou je:

poskytovať kvalitné služby v oblasti elektrotechniky

  •  odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy)
  •  poradenstvo a projekčnú činnosť
  •  vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 22kV
  •  opravy a údržbu vyhradených technických zariadení
  •  realizácia bleskozvodov

zabezpečovať všeobecnú bezpečnosť pri práci – BOZP

 • činnosti súvisiacie so zabezpečením pravidiel BOZP a OPP na pracovisku
 • vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP a OPP

sprostredkovanie obchodu