Referencie

 • Atipic, s.r.o.
 • Autobenex
 • Bareal, spol. s.r.o., Považská Bystrica
 • CataREAL, Dolný Kubín
 • FEMARecom a.s., Slovenská Ľupča
 • FK METAL – Dr. Fedorová Jana, Oravská Poruba
 • GG tools, s.r.o., Dolný Kubín
 • HDF, Nižná
 • ims, a.s., Žilina
 • KAJO Metal, Dolný Kubín
 • Kovalíková Mária, Dolný Kubín
 • KVARTÍR, s.r.o., Žaškov
 • Obchodná Akadémia, Dolný Kubín
 • Obec Istebné, Zázrivá, Žaškov
 • Oravské výrobné družstvo, s.r.o. – Dolný Kubín
 • PeKa Trysk, s.r.o.
 • PMB Náradie, s.r.o. – Dolný Kubín
 • Poľnohospodárske družstvá Bziny, Jasenová, Malatiná, Pucov
 • Skelet, s.r.o.
 • SPD ORAVA, spol. s.r.o. – BRATISLAVA
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov Dolný Kubín, Istebné, Banská Bystrica
 • Strojsros, s.r.o.
 • TEHOS, s.r.o. – Dolný Kubín
 • VT SYSTEM – Dolný Kubín…
 • Základná škola Chlebnice, Istebné, Kňažia
 • Zrub Orava
 • Práce boli vykonané v požadovanej kvalite v súlade s platnou legislatívou a bez reklamácie odberateľov.